Ärver makar varandra om det finns särkullbarn

Blogg

Ärver makar varandra om det finns särkullbarn?

Absolut, det är en vanlig fråga folk ställer, och svaret är inte alltid enkelt. Det finns olika regler och lagar som gäller, och det är viktigt att veta vad de är.

När det gäller äktenskap, har makar arvsrätt efter varandra. Det kan dock bli komplicerat när särkullbarn är inblandade. Särkullbarn är barn som endast är biologiska barn till en av makarna. De kan ha en rätt till sin biologiska förälders kvarlåtenskap direkt vid dennes bortgång, det vill säga, de behöver inte vänta tills den efterlevande maken dör.

Det är dock viktigt att notera att det finns undantag till denna regel. Dessa undantag är ofta baserade på föräldrarnas önskemål och kan vara nedskrivna i ett testamente.

Jag har sammanställt en liten tabell här för att underlätta förståelsen kring denna frågeställning.

Relation Arvsrätt (Utan testamente) Arvsrätt (Med testamente)
Äkta makar Ja Bestäms av testamente
Särkullbarn Ja Bestäms ofta av testamente

Är det viktigt med testamente?

Ja, absolut! Ett testamente klargör vilka som ska ärva och hur mycket. Det är särskilt viktigt om du har särkullbarn och vill skydda din nuvarande makes framtid. Utan ett testamente kan det bli mycket mer komplicerat.

Var det allt?

Svaret på det är; Ja och nej. Detta är grundreglerna, men det finns många nyanser och unika situationer som kan ändra slutresultatet. Det är bäst att konsultera en expert om denna fråga för att skydda dina nära och käras framtid. Som alltid, sitter djävulen i detaljerna.