Därför är inte Sverige och Finland med i NATO (än)

Blogg Nyheter

Sverige och Finland har inte velat vara med i NATO för att det är en säkerhets- och försvarsallians. I Sverige och Finland har vi värnat högt för att det är vi själv som bestämt över vår utrikes- och säkerhetspolitik.

Historiskt har Sverige under lång tid varit alliansfri och neutrala, som varit både en styrka och en svaghet.

Hur kommer det sig och varför är inte Sverige och Finland med i nato?

Det finns ett fredsbevarande samarbete mellan Sverige och NATO men vi är inte en medlem. Sverige och Finland har lämnat in en ansökan för medlemskap men det behöver bli godkänt först av alla medlemsländer.

Dock har Turkiet nekat Sverige och Finland tillträde och har ställt en del krav som behöver bli uppfyllda först.

Däremot har och får Sverige och Finland starkt stöd från NATO som vill påskynda hela processen för medlemskap.