Piano

Hur många tangenter har ett piano? 

Blogg

Finns det olika alternativ för antalet tangenter? 

Hur många tangenter har ett standard piano? Ett klassiskt piano har 88 tangenter. En flygel är som ett piano med höjbart lock, och det är ett både fint och dyrbart instrument. En normal flygel har också 88 tangenter, alltså lite mer än sju oktaver. Numera kan man spela piano på en keybord eller ett elpiano, och det finns olika alternativ när det gäller storlek. Det finns klaviaturer som kan ha 49, 54 eller 61 tangenter. Tangenterna delas in i oktaver. Varje oktav har tolv tangenter, varav sju vita och fem svarta. 

Många olika instrument spelas med tangenter, till exempel:

  • Piano
  • Flygel
  • Kyrkorgel
  • Elorgel
  • Elpiano
  • Synt

Varför har tangenterna olika färg?

De svarta tangenterna sitter i olika mellanrum, så att man tydligt urskiljer två mönster, tre tangenter respektive två tangenter. Orsaken till detta är säkerligen att man ska kunna orientera sig på klaviaturen. De sju vita tonerna i en oktav heter a, b, c, d, e, f, g och h. Deras position är lätt att se i förhållande till de svarta tangenterna. Hur många vita och svarta tangenter har ett piano? Det finns 52 vita och 36 svarta, alltså totalt 88 st på ett vanligt piano. Vill man veta mer om tonerna och deras inbördes förhållande kan man låna böcker om musik på biblioteket. 

Hur kan man hålla reda på alla tangenter när man spelar? 

Barn får lära sig fingersättning och noter på en musikskola. Om man spelar på gehör, alltså utan noter, har man ändå nytta av att behärska en bra fingersättning för att få spelet att flyta på bättre. 

Hur många tangenter behöver en proffsmusiker på piano? 

Varför ska man ha så många tangenter? För att spela ett avancerat musikstycke behöver man knappast ens 61 tangenter. Jo, orsaken är ofta att man vill kunna variera mellan ljusa och mörka toner. Ju längre till vänster man spelar, desto lägre bastoner får man. Spelar man samma låt flera oktaver högre upp, får man en sprödare, lite mer klockaktig klang. Längst till höger på klaviaturen är tonerna mycket höga, och ärligt talat utnyttjar man bara en liten del av tangenterna på ett piano. 

Vad är en klaviatur?

Ordet klaviatur kommer från latinets clavis, som betyder nyckel eller tangent. Ljudet kommer från att en sträng slås an inuti ett piano när tangenten trycks ner. På en synt alstras ljudet elektroniskt, så det är en helt annan teknik. Ljudet av ett piano är mycket vackert, så många föredrar att ha en flygel eller ett piano hemma, och sedan har de en synt eller ett elpiano med sig när de ska ge sig iväg och spela ihop med andra.