Varför firar man midsommar i Sverige?

Blogg

Snart är den populära midsommarhelgen här, en svensk högtid som de flesta firar. Men varför firar man midsommar? Det är få människor som vet exakt varför.

Varför firar man midsommar i Sverige på olika datum?

Människor började att fira midsommar runt 1500-talet på grund av kristen tradition. Anledningen var att fira minnet av Johannes döparen. Först inföll midsommarafton alltid den 23 juni, alltså dagen innan Johannes döparens dag. Men 1952 beslutades det att midsommarafton ska infalla på en fredag för att inte störa arbetsveckan. Därför infaller midsommarafton mellan den 20 och den 26 juni.

Varför Sverige firar midsommar

Det finns flertalet anledningar till att Sverige firar midsommar. Därför kommer det en lista på de vanligaste anledningarna.

  • Av kristen tradition, minnet av Johannes Döparen
  • Fira in sommaren. För många är detta starten på sommaren.
  • Lugnt på bondgården, det hade tid att fira när de inte fanns många sysslor.

På grund av dessa anledningar firar många svenskar midsommar än idag.