Gravidmage

Hur länge ammar man?

Hälsa

Det går absolut inte att svara entydigt på hur länge man ammar ett barn. Det är nämligen ytterst individuellt. Det beror både på hur länge barnet och hur länge mamman vill amma. Och hur länge man kan amma. Även den som kanske tänkt sig att amma i ett år kan finna att mjölken sinar efter 6 månader. Kanske kan man inte amma alls. Kanske vill man inte ens amma sitt barn.

Men hur länge bör man amma?

 

Det finns inget som heter ska eller måste i denna fråga, men det finns rekommendationer. Enligt Livsmedelsverket är bröstmjölk den bästa maten för det nyfödda barnet och de första sex månaderna. Bröstmjölken innehåller allt som barnet behöver under den här tiden. Dock med undantag för D-vitamin som man får ge barnet genom droppar. För den som inte vill eller kan amma finns modersmjölkersättning att ge barnet.

 

Det finns mödrar som bara ammar de första dagarna. Andra som ammar i flera år. Det vanligaste är säker mellan ett halvår och ett år.

Hur länge ammar man per gång?

 

Det varierar också hur länge man brukar amma per tillfälle. Amningen är inte bara till för att ge barnet mat utan också för att det ska få trygghet och närhet. Många barn vill dia sig till sömns och ligga vid bröstet även när de sover.

 

Förr fanns det rekommendationer om hur ofta och länge ett barn skulle ammas. Numera förespråkas istället fri amning. Barn upp till sex månader ammas vanligtvis mellan fyra och tretton gånger per dag. Varje tillfälle varar i genomsnitt mellan tolv minuter och en timme.