Därför är Mars röd

Övrigt

Mars är den mest utforskade planeterna i vårt solsystem. Forskare har länge framlagt likheter mellan Mars och Jorden. Exempelvis är båda stenplaneter och dygnslängden är liknande. Det finns även tecken på att Mars en gång har haft tillgång till vatten. Vart kommer planetens ikoniska röda färg ifrån? Det korta svaret är:

  • Mars har en högre halt järnoxid.
  • Järnoxid gör planeten röd.
  • Himlen från Mars upplevs även därför i en annan färg än på Jorden.

Förklaring: varför är Mars röd?

Trots likheterna innehåller ytan på Mars mycket mer järnoxid. Det är den höga halten järnoxid som ger Mars dess karakteristiska röda färg. Järnoxiden blir även till stoft vilket gör att himlen från mars upplevs som persikofärgad till skillnad från blå som vi ser den.

Forskare vet dock inte hur det kommer sig att järnoxidhalten är högre på Mars. Många tror att det har att göra med ett bombardemang av meteoriter som träffade Mars och jorden och skedde för fyra miljarder år sedan.