Frågor att ställa på intervju till kandidaten

Blogg

Frågor att ställa på intervju till kandidaten

Att rekrytera rätt kandidat för en tjänst kan ibland vara som att hitta en nål i en höstack. Men en bra intervju kan ge oss de svar vi söker! Nyckeln? Ja, det är att ställa rätt frågor. Så vilka är då de bästa frågorna att ställa på intervju till kandidaten? Låt oss dyka ner i det hä skall vi?

Självreflektion

Det är viktigt att få en bild av hur kandidaten ser på sig själv. Detta kan du få insikt i genom att ställa frågor som, ”Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva dig själv?”. Eller kanske, ”Vilka är dina styrkor och svagheter?”.

Framtidsplaner

För att förstå kandidatens ambitionsnivå kan du fråga, ”Var ser du dig själv om fem år?” eller ”Vad hoppas du att uppnå här hos oss?”.

Inbäddat i artiklen hittar du en tabell som visar några exempel på bra intervjufrågor:

Frågekategori Exempelfrågor Möjlig Uppföljningsfråga
Självreflektion Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva dig själv? Kan du ge ett exempel på när dessa egenskaper kommit till användning i det tidigare arbetet?
Framtidsplaner Var ser du dig själv om fem år? Hur tror du att vår organisation kan hjälpa dig att nå dina mål?

Färdigheter

Förstås, du vill också veta om kandidaten har rätt färdigheter för jobbet. ”Vilka färdigheter eller erfarenheter har du som gör dig lämplig för denna position?” kan ge dig en bra inblick här.

Vilka frågor du än väljer att ställa, kom ihåg att det bästa sättet att lära känna någon på är att lyssna. Happy interviewing!